GENERALFORSAMLINGEN 31. AUGUST 2021

Ikast Senior Sport & Motion

afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 31. august 2021

kl. 14:15 i Sportscenter IBF Arena

Dagsorden iflg. vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Skal være bestyrelsen i hænde senest den 17. august.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Formandens beretning for 2020

Formandens beretning for 2020

Niels Nielsen  forlade bestyrelsen efter 14 års arbejder

Niels Nielsen forlade bestyrelsen efter 14 års arbejder

Niels Nielsen får en  extra belønning en glas Nutella

Niels Nielsen får en extra belønning en glas Nutella

Birgit Knudsen forlade bestyrelsen efter 8 år

Birgit Knudsen forlade bestyrelsen efter 8 år

Karsten Månsson ny Æresmedlem

Karsten Månsson ny Æresmedlem

Del siden